درد و دل با خدا

سلام

اینقده دلم گرفته که هیج جا راهم ندادند...

مجبور شدم بیام پیش خودت ...

میخوام بپرم بقلت...سیر گریه کنم...میذاری؟


میدونم که آدم بدیم

میدونم که هیچ وقت حرفتو گوش نکردم

میدونم که پرو هستم

اما تخصیر خوته ... چرا اینهمه مهربونی؟؟؟

یادته بهت گفتم که این صدام رو بشنو...دارم پیش کوه داد میزنم که خدایاااا...قبولت دارم خدایی...

قبولت دارم که باید به حرفت گوش کرد...حتی از کوه هم شاهد گرفتم!

اما آخرش گفتم اگه جایی دیدی که کج رفتم دارم از همین الان معذرت میخوام...

چون به خودت قسم دوست ندارم جای دیگه برم...

از خودت خواستم که اگه هر جا گذاشتی برم...بذار آخرش تو بقل خودت بمیرم...

خوب الان اومدم بقلت....جایی که امیدوارم برای همیشه آروم بگیرم...

اگه این یه امیدم رو هم ناامید کنی پس چی کار کنم؟

یا علی

/ 4 نظر / 10 بازدید

بغل و نه بقل...مگه بقالیه؟[نیشخند]

سوار تنها

. . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´ .¶¶¶¶¶

سوار تنها

سلام معلومه خدا خیلی دوستت داره هم بهت درد میده تا یادش بیفتی هم با دردا یادش میافتی یعنی جای دیگه نمیری... بین این همه ادم،تو یادش کردی و اونم به یادته! عاشقانه تر از این؟

سوار تنها

آپ نمیکنی؟ هنوز دلت گرفته؟