گفتگویی هم با خدا...

سلام

 در رویاهایم دیدم که با خدا گفتگو میکنم

 خدا پرسید: پس تو می خواهی با من گفتگو کنی ؟

 من در پاسخ گفتم:  اگر وقت دارید

 خدا گفت :     وقـت من بینهایت اسـت

 پرسیدم: چه چیز بشر تو را سخت متعجب می سازد ؟

 خدا پاسخ داد:   کـودکیـشـان

 اینکه آنها از کودکیشان خسته می شوند و عجله دارند که بزرگ شوند و دوباره پس از مدتها آرزو می کنند باز کودک شوند

 اینکه آنها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول بدست آورند و پولشان را از دست می دهند تا سلامتی از دست رفته را باز جویند

 اینکه با اضطراب به آینده می نگرند و حال خویش را فراموش می کنند

 بنا بر این    نــــه در حــال زنـدگــی مــی کـنـنـد نــــه در آیـنـده


اینکه آنها بگونه ای زندگی می کنند که گوئی هرگز نمی میرند و بگونه ای می میرند که گوئی هرگز نزیستند

 

دستهای خدا دستانم را گرفت و مدتی سکوت کردیم...

 من پرسیدم: بعنوان پدر میخواهی کدام درسهای زندگی را فرزندانت بیاموزند

گفت: بیاموزند که آنها نمی توانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد

همه کاری که آنها می توانند این است که اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند
 
بیاموزند که درست نیست خودشان را با دیگران مقایسه کنند
 
بیاموزند که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخمهای عمیقی در قلب آنها که دوستشان داریم ایجاد کنیم

اما سالها طول می کشد تا آن زخمها را التیام بخشیم

بیاموزند ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد

بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد

 بیاموزند که دو نفر می توانند به یک نقطه نگاه کنند و آنرا متفاوت ببینند

 بیاموزند که کافی نیست فقط دیگران را ببخشند

بلکه خود را نیز باید ببخشند

 


من با خضوع گفتم: از شما بخاطر این گفتگو سپاسگذارم

آیا چیز دیگری است که دوست دارید به فرزندانتان بگوئید ؟

 
خدا لبخند زد و گفت :

           فـقـط ایـنـکـه بـدانـنـد مـن ایـنـجـا هــسـتــم

                            
                                ((هــمــیــشــه ))

--------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت :

/ 1 نظر / 26 بازدید
مهرانه

خدا گويد: تو اي زيباتر از خورشيد زيبايم تو اي والا ترين مهمان دنيايم... شروع كن... يك قدم با تو تمام گام هاي مانده اش با من ---------- خوش به حالتون مسافر حرم امام حسين بودين نگفتين حداقل يه التماس دعا زيارت قبول سلام منو هم به حضرت عباس ميرسوندين بازم خوش به حالتون موفق ومويد باشين